Kestävä kehitys

Amka Oy/Ab on sitoutunut toiminnassaan noudattamaan amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative) Code of Conductin toimintaperiaatteita. Myös tuottajat, joiden kanssa työskentelemme ovat sitoutuneet tähän globaaliin aloitteeseen. Noudattamalla amfori BSCI Code of Conductin periaatteita me pyrimme varmistamaan sosiaalisten ja ympäristöä koskevien määräysten täyttymisen hankintaketjussamme.